Arazi Komutları

KomutAçıklama

/plot trust add <isim>

Bulunduğunuz arazide oyuncuya yetki verir.

/plot trust remove <isim>

Bulunduğunuz arazide oyuncunun yetkisini alır.

/plot claim

Satışta olan araziyi satın alır. (Satın alım için kasabanın vatandaşı olmalısınız)

/plot unclaim

Sahibi olduğunuz alanı serbest bırakır.

/plot forsale <miktar>

Bulunduğunuz alanı satışa çıkartabilirsiniz

/plot notforsale

Satılık alanın satışını iptal eder.

/plot evict

Bulunduğunuz alandaki kişiyi tahliye eder.

/plot clear

Bulunduğunuz alandaki tüm tabelaları siler.

/plot toggle pvp <on/off>

Arazideki savaş durumunu belirler.

/plot toggle mobs <on/off>

Arazide yaratık doğması ve girmesi durumunu belirler.

/plot toggle explosion <on/off>

Arazide patlama hasarını kapatıp açar.

/plot toggle fire <on/off>

Arazide yanmaları kapatıp açar.

/plot perm hud

Bulunduğunuz alanın ayarlarını gösterir.

/plot perm add <isim>

Bulunduğunuz alanda istediğiniz oyuncuya yetki verir.

/plot perm remove <isim>

Bulunduğunuz alanda istediğiniz oyuncunun yetkisini alır.

/plot set perm outsider <build/destroy/switch/itemuse> <on/off>

Kasaba dışındaki oyuncuların alandaki izinlerini ayarlarsın.

/plot set perm resident <build/destroy/switch/itemuse> <on/off>

Kasaba vatandaşı olan oyuncuların alandaki izinlerini ayarlarsın.

/plot set perm nation <build/destroy/switch/itemuse> <on/off>

Üye olduğun ulusun vatandaşlarının alandaki izinlerini düzenlersin.

/plot set perm ally <build/destroy/switch/itemuse> <on/off>

İttifak olduğun kasabaların vatandaşlarının alandaki izinlerini düzenlersin.

/plot set perm <build/destroy/switch/itemuse> <on/off>

Tüm oyuncuların alandaki izinlerini düzenlersin.

/plot set perm reset

Alandaki izinler ilk haline döner.

/plot set arena

Araziyi savaş alanı olarak ayarlar.

/plot set bank

Araziyi banka olarak ayarlar.

/plot set embassy

Araziyi elçilik olarak ayarlar.

/plot set farm

Araziyi tarım alanı olarak ayarlar.

/plot set inn

Alanı han olarak ayarlar.

/plot set wilds

Alanı serbest alan olarak ayarlar.

/plot set name <isim>

Bulunduğunuz alana isim verir.

Last updated