Kasaba Komutları

KomutAçıklama

/town

Kasaba hakkında genel bilgileri gösterir.

/town <kasaba>

Diğer kasabalar hakkında genel bilgileri gösterir.

/town leave

Kasabadan ayrılma komutu.

/town new <isim>

Yeni kasaba oluşturmak için kullanılır. Kasaba isminde boşluk yerine "_" kullanmalısınız.

/town invite <isim>

Kasabaya oyuncu davet eder.

/town kick <isim>

Kasabanızdaki oyuncuyu kasabadan atar.

/town spawn

Kasabanın spawn noktasına ışınlar.

/town spawn <isim>

Başka kasabanın spawn noktasına ışınlar.

/town claim

Kasabana yeni arazi almanı sağlar. Almak istediğin arazi kasabana bitişik olmalı.

/town claim outpost

Karakol oluşturma komutu.

/town outpost <sayı>

Kasabana ait karakola ışınlanma komutu.

/town unclaim

Sahip olduğun kasaba arazisini geri bırakır.

/town withdraw <miktar>

Kasabanın kasasından para çeker.

/town deposit <miktar}

Kasabanın kasasına para yatırır.

/town ranklist

Kasabada bulunan oyuncuların rütbelerini listeler.

/town rank add <isim> <rütbe>

Kasabada bulunan oyuncuya rütbe vermeni sağlar.

/town rank remove <isim> <rütbe>

Kasabada bulunan oyuncunun rütbesini siler.

/town reslist

Kasaba sakinlerini listeler.

/town join <isim>

Davet gerektirmeyen kasabalara katılmanızı sağlar.

/town allylist

Kasaba müttefiklerini listeler.

/town enemylist

Kasaba düşmanlarını listeler.

/town ban add <isim>

Herhangi bir oyuncuyu kasabanda kanun kaçağı ilan edersin.

/town ban remove <isim>

Kasabanda kanun kaçağı ilan edilen oyuncuyu suçsuz ilan edersin.

/town outlawlist

Kasabandaki kanun kaçaklarını listeler.

/town delete

Kasabanı silmeni sağlar. (Geri dönüşü olmayan bir duruma sebep olabilir)

/town list

Sunucudaki kasabaları vatandaş sayısına göre listeler.

/town plots

Kasaba arazileri hakkında detaylı bilgi verir.

/town plotgrouplist

Kasaba arazi gruplarının listesini gösterir.

/town purge <gün>

Belirlenen günden daha uzun süredir oyuna girmeyen oyuncuları atmak için kullanılır.

/town say

Kasabanda duyuru atmanı sağlar. Sadece kasaba üyeleri görür.

/town trust <isim>

Kasabanda güvenilir oyuncu belirlemeni sağlar.

/town toggle explosion <on/off>

Kasabada patlama hasarını kapatıp açar.

/town toggle fire <on/off>

Kasabada yanmaları kapatıp açar.

/town toggle mobs <on/off>

Kasabada yaratık doğmasını ve bulunmasını kapatıp açar.

/town toggle peaceful <on/off>

Kasabanın barışçıl durumunu değiştirir. (Barışçıla geçerken 2 gün bekletir)

/town toggle public <on/off>

Kasabaya ışınlanmayı herkese izin verecek şekilde değiştirir.

/town toggle pvp <on/off>

Kasabada pvp durumunu ayarlar.

/town set board <açıklama>

Kasabanın açıklamasını ayarlar.

/town set mayor <isim>

Kasaba başkanını seçer.

/town set homeblock

Bulunduğunuz alanı kasaba başlangıç alanı olarak belirler.

/town set spawn

Bulunduğunuz bloğun üzerini yeni başlangıç noktası olarak ayarlar.

/town set spawncost

Kasabanıza ışınlanan oyunculardan ne kadar para kesileceğini ayarlar.

/town set name <isim>

Kasabanıza yeni bir isim belirler.

/town set outpost

Bulunduğunuz alan bir bölge ise karakol, karakol ise ışınlanma noktası olarak değiştirir.

/town set tag <isim>

Kasabanın etiketini belirler.

/town set mapcolor <renk>

Kasabanın haritada gözüken rengini belirler.

/town set surname <oyuncu> <isim>

Kasaba üyesine soy ad verir.

/town set title <isim> <rank>

Oyuncuya bir rütbe verir.

/town set embassyprice <miktar>

Kasaba arazileri içindeki elçiliklerin satış fiyatını ayarlar.

/town set embassytax <miktar>

Kasaba elçiliklerinin ödeyeceği vergi miktarını belirler.

/town set taxpersentcap <miktar>

Kasabada ayarlanabilir maksimum vergi miktarını belirler.

/town set taxes <miktar>

Kasabada bulunan vatandaşların ödeyeceği vergiyi ayarlar.

/town set plotprice <miktar>

Kasabadaki tüm satılık arazilere aynı fiyatı verir.

/town set plottax <miktar>

Kişiye ait arazilere, arazi başına vergi belirler.

/town set perm <on/off>

Oyundaki tüm oyuncular için kasabadaki yetkilerin tümünü belirler.

/town set perm <perm> <on/off>

Oyundaki tüm gruplar için kasabadaki belirli bir yetkiyi verir.

/town set perm <group> <on/off>

Kasaba içindeki belirli bir gruba tüm yetkileri verir.

/town set perm <group> <perm> <on/off>

Kasaba içinde belirli bir gruba belirli bir yetkiyi ayarlar.

/town set perm reset

Kasabaki tüm yetkileri sıfırlar.

Last updated