Ulus Komutları

KomutAçıklama

/nation leave

Ulustan ayrılmanızı sağlar.

/nation enemy add <ulus>

Başka bir ulusu düşman olarak belirlersiniz.

/nation ally add <ulus>

/nation kick

Seçtiğiniz kasabayı ulustan atar.

/nation set king

Ulusu seçtiğiniz kasabanın başkanına devredersin.

/nation join

Girişleri açık olan bir ulusa girebilirsiniz.

/nation set name <isim>

Ulusun ismini değiştirebilirsiniz.

/nation set board <yazı>

Ulusun açıklamasını ayarlar.

/nation toggle peaceful <on/off>

Ulusun barışçıl durumunu açıp kapatır.

/nation toggle public <on/off>

Ulusu herkese açık durumunu belirler.

/nation set spawncost

Işınlanma ücretini belirler.

/nation delete

Ulusu siler.

Last updated